Sekapur Sirih

Selamat datang dikampus dengan nilai islami yang ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi.

Assalammualaikum Wr Wb. Bada Tahmid dan bersalawat teruntuk Nabi Muhammad SAW, terkhidmat dalam doa agar pembaca senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Amiin ya


&© 2017 Univrab Public Campus. All rights reserved.